Κανονισμός λειτουργίας

Κανόνες λειτουργίας της “Έδρα” μελέτης

  • Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται στον χώρο του κέντρου μελέτης πέντε λεπτά πριν την έναρξη του   ατομικού τους ωραρίου που έχουν επιλέξει.
  • Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης κρίνεται σκόπιμη η ενημέρωση του κέντρου μελέτης, διαφορετικά ο γονέας-κηδεμόνας θα ενημερώνεται τηλεφωνικά για την απουσία του μαθητή.
  • Οι μαθητές πρέπει ανελλιπώς να φέρνουν μαζί τους τα βιβλία και τετράδια για τα μαθήματα της επόμενης μέρας, τυχόν φυλλάδια που τους έχουν δοθεί από το σχολείο, και οπωσδήποτε να γνωρίζουν τι έχουν να μελετήσουν.
  • Οι μαθητές κατά τη παραμονή τους στον χώρο του κέντρου μελέτης , οφείλουν να έχουν ευπρεπή συμπεριφορά, να μην προκαλούν φθορές, να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να τους διατηρούντους χώρους καθαρούς.
  • Ο μαθητής αποχωρεί από το κέντρο μελέτης με το πέρας του ωραρίου που έχει επιλέξει. Σε περίπτωση που πρέπει να αποχωρήσει νωρίτερα θεωρείται σκόπιμη η τηλεφωνική ενημέρωση του γονέα-κηδεμόνα.

 

  • Οι ημέρες αργίας του κέντρου μελέτης συμπίπτουν με εκείνες των δημόσιων σχολείων.

 

  • Τα δίδακτρα προκαταβάλλονται μεταξύ 1ης και 10ης κάθε μήνα. Σε περίπτωση που κάποιος σοβαρός λόγος εμποδίζει την έγκαιρη καταβολή των διδάκτρων, ο γονέας-κηδεμόνας υποχρεούται να ενημερώσει τη διεύθυνση και να ορίσει μαζί της την ημερομηνία καταβολής τους.
  • Οι μήνες των διακοπών Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς και Πάσχα καταβάλλονται στο ακέραιο.
  • Η διεύθυνση θα διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της συνεργασίας με γονείς που έχουν οφειλές από προηγούμενους μήνες.